Konfiguracja zamykacza nożycowego + otwieracza do stosu ciętego na maszynach Duo Tufting

Regulacja maszyny do tuftingu w celu uzyskania optymalnej wydajności cięcia runa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia czystych, precyzyjnych cięć i ogólnej jakości twoich projektów tuftingu. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez konfigurację otwieracza nożycowego i elementów zamykających, które są niezbędne do prawidłowego cięcia przędzy przez maszynę.

Potrzebne narzędzia

  • Mała torba z częściami zamiennymi (zazwyczaj dołączona do zakupionej maszyny do tuftingu)
  • Zestaw kluczy imbusowych (również dołączony do urządzenia)

Krok 1: Regulacja otwieracza no życzek Otwieracz nożyczek jest odpowiedzialny za umożliwienie nożyczkom otwarcia się po wykonaniu cięcia, przygotowując je do następnego cięcia. Zacznij od lekkiego poluzowania otwieracza nożycowego za pomocą klucza imbusowego. Celem jest poluzowanie go na tyle, aby można go było regulować bez ryzyka wypadnięcia śruby. Ta równowaga zapewnia, że wszystkie części pozostają bezpieczne, umożliwiając jednocześnie niezbędne regulacje.

Krok 2: Regulacja zamykacza nożyczek Zamykacz nożyczek to metalowy element, który wymusza zamknięcie nożyczek w momencie zetknięcia się igły, przecinając przędzę. Użyj innego klucza imbusowego, aby poluzować tę część na tyle, aby można było ją przesunąć w celu regulacji bez całkowitego odłączenia.

Krok 3: Ustawienie dużego koła zębatego Prawidłowe ustawienie dużego koła zębatego ma kluczowe znaczenie dla czasu cięcia. Chcesz, aby bieg był ustawiony w pozycji określanej jako 6:00 – co oznacza, że połączona śruba powinna znajdować się jak najdalej z tyłu. Takie ustawienie zapewnia optymalne działanie przekładni w stosunku do mechanizmu nożycowego.

Krok 4: Finalizowanie pozycji otwiera cza nożycowego Przy biegu ustawionym na 6:00 popchnij otwieracz nożycowy maksymalnie do przodu, aż zacznie się on sprzęgać z mechanizmem nożycowym. Po ustawieniu we właściwej pozycji, dokręć ją, aby zabezpieczyć jej położenie. Regulacja ta gwarantuje, że otwieracz będzie niezawodnie otwierał nożyczki przy każdym nowym cięciu.

Krok 5: Finalizowanie pozycji zamy kacza nożycowego W przypadku zamykacza nożycowego ręcznie zamknij nożyczki, aby prawidłowo wyrównać metalową część, a następnie zamocuj ją na miejscu. Ta precyzyjna regulacja zapewnia, że samozamykacz nożycowy będzie skutecznie ciął przędzę zgodnie z przeznaczeniem podczas pracy.

Krok 6: Testowanie regulacji Po dokonaniu wszystkich regulacji ręcznie obróć koła zębate, aby obserwować ich działanie. Nożyczki powinny otwierać się podczas cofania i zamykać (przecinając przędzę) podczas ruchu do przodu. Ten test potwierdza, że regulacja przebiegła pomyślnie.

Podsumowanie Prawidłowa regulacja otwieracza nożycowego i zamykacza na maszynie do tuftingu jest kluczem do uzyskania czystych, spójnych cięć i utrzymania jakości pracy. Chociaż proces ten wymaga delikatnego dotyku i dobrego zrozumienia mechaniki maszyny, jest on niezbędny dla każdego, kto chce jak najlepiej wykorzystać swoje projekty tuftingu. Pamiętaj, że cierpliwość i precyzja są najlepszymi narzędziami zapewniającymi prawidłowe wykonanie tych regulacji.