Zasady i warunki

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Tufting Europe. W całej witrynie terminy “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Tufting Europe. Tufting Europe oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą “Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki korzystania z usługi”, “Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może podczas korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować a) transmisje poprzez różne sieci; oraz b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części serwisu, korzystania z niego, dostępu do niego ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej, i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika, kontaktując się z nim poprzez adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie mamy na nie wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi “w stanie, w jakim są” i “w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 – LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki innych podmiotów znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych innych podmiotów, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez stronę trzecią i upewnienie się, że je rozumiesz przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie “komentarzami”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacania rekompensaty za jakiekolwiek komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jesteś, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich poprawność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji cenowych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z serwisu, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać lub łamać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, pomawianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; f) składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishowania, pharmingu, podszywania się, spiderowania, crawlowania lub scrape’owania; j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z usługi lub nie jest w stanie z niej korzystać na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane “tak jak jest” i “tak jak są dostępne” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Tufting Europe, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub podobne szkody, czy w oparciu o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Tufting Europe i nasze macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 – ROZŁĄCZNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków korzystania z usługi, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich celach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony.

Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu Coolhaven 136D, Rotterdam, ZH, 3024AK, Holandia i będą interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 – ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków korzystania z serwisu należy kierować na adres info@tuftingeurope.com.